NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
AKTUÁLNE OZNAMY
Wolkrova Polianka 2014 - WORKSHOP
24. september 2014 | 08:43:57
Program celoživotného vzdelávania
10. september 2014 | 12:38:06
KULTÚRNE POUKAZY 2014
10. september 2014 | 12:37:44
 
 
anketa
Ako často navštevujete knižnicu?
nepravidelne
[222h:10%]
vôbec
[429h:19%]
celkovo hlasujúcich: 2260
 
partneri
Materské centrum Nevedko
Trojlístok, centrum sociálnych služieb Ružomberok
 
sponzori
MONDI SCP, a.s.

 

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok
tel: ++421 44 43 22 005
info@kniznicark.sk

Po-Pia    8.00 - 18.00 hod.

 
TOPlist
 

prihlásenie

Vitajte

Mestská knižnica v Ružomberku je samostatná právnická osoba zriadená Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku. Je univerzálnou verejnou knižnicou mesta, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond na všetkých dostupných druhoch nosičov a poskytovať knižnično–informačné služby.

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije naše služby (osoba, firma, inštitúcia). Rozlišujeme

  • neregistrovaných používateľov,
    t.j. jednorazových návštevníkov za účelom prezenčného využívania dokumentov a uspokojenia informačných potrieb, po zaplatení manipulačného poplatku v zmysle platného Cenníka poplatkov, resp. návštevníkov kolektívnych podujatí
  • registrovaných používateľov
    t.j. tých, ktorí zaplatili registračný poplatok v zmysle platného Cenníka poplatkov. Registrácia používateľov sa uskutočňuje na niektorom oddelení alebo pobočke knižnice po predložení platného občianskeho preukazu a podpísaní prihlášky čitateľom, resp. jeho zákonným zástupcom.