ZÁKLADY KRITICKÉHO MYSLENIA

 

Témy prednášok:
  
  8:30  Je tenisová loptička plochá? Základy kritického myslenia  
10:00  Je tenisová loptička plochá? Základy kritického myslenia
11:00  Prekvapenia a omyly o dinosauroch a praveku  

foto

DUŠAN VALENT - pôsobí ako vedecký publicista, prekladateľ a lektor. Vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je vedeckým redaktorom portálov HistoryWeb, In Vivo magazín a Zive.sk, týždenníka Plus 7 dní, spoluautorom kníh Prečo ľudia veria nezmyslom? (Premedia, 2019) a História pre zaneprázdnených (Premedia 2019) a autorom publikácie 77 záhad, na ktoré poznáme odpoveď  (2014, špeciálne číslo magazínu Zázračný svet). 

Ako externý lektor pôsobil v Mestskej knižnici v Bratislave (2010-2015) a v Slovenskom národnom múzeu (2010-2011). V rokoch 2013-2015 viedol záujmové krúžky v Základnej škole pre nadané deti CENADA a Škôlke Vilka (obe v Bratislave). Viedol vedeckú sekciu najväčšieho technologického portálu na Slovensku Zive.sk (2015-2016) a pôsobil ako šéfredaktor popularizačného magazínu In Vivo (2012-2018). Prispieva do magazínov Svet prírody, Zázračná planéta, Quark, GoldMan, Brejk, Zázračný svet, týždenníkov Život a Žurnál ako aj denníkov SME a Plus 1 deň. Je spoluautorom relácie „Fosílny svet“ (Slovenský rozhlas). 
Zaoberá sa  vplyvom a nástrahami digitálnych technológií a virtuálnej reality na vývoj detí, ppodnecuje záujem o vedu, svet okolo nás.  Prostredníctvom interaktívnych a vizuálne pútavých prezentácií študentom sprostredkúva to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, histórií života, zvieratách a na príklade záhad demonštruje základy kritického myslenia. Na svojich stránkach postupne zhromažďuje články na rôzne, predovšetkým prírodovedné témy. Tie sa na jednej strane snažia ukázať, že realita je fascinujúcejšia a zaujímavejšia než akékoľvek výmysly, na strane druhej, poukazuje na rozšírené mylné predstavy a tvrdenia, pre ktoré napriek ich popularite niet presvedčivých dôkazov...

 

 

Príšery z praveku 
Dušan Valent je aj autorom eknihy Úžasné fakty: Príšery z praveku.

Zdroje:
www. invivomagazin.sk
Facebook Dušana Valenta 
https://autor.aktuality.sk/dusan-valent/  
Prednášky (naucne-prednasky.sk)

 


Podujatia prebiehajú v režime OTP, prosíme,
používajte respirátor.  Zanechajte nám vašu mailovú adresu a informujte nás v prípade, pokiaľ by sa  počas alebo po ukončení podujatia u vás prejavili príznaky akútneho ochorenia. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi