Večer s umením v Galérii Ľ.Fullu

 

dňa 20. apríla o 16.00 hod. 
v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku

VENOVANÉ   V.   PÉTERIOVEJ

Streda  25.apríla 2016  v Galérii Ľ. Fullu  v Ružomberku bude pamätnou pre  ružomberských milovníkov literárneho umenia, výtvarníctva, hudby a tanca. Možno na krátky čas zostane nostalgické prázdno po šiestom večeri plného umenia a tých predchádzajúcich piatich, začínajúcich sa večerom Prvým a historickým dňa 26. februára 2014.  Minulých päť sa konalo v átriu Kultúrneho domu A. Hlinku. Pre súčasnú rekonštrukciu domovského stánku podujatia – Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, sa derniéra presunula do vzácneho stánku kultúry – do Galérie Ľudovíta Fullu. Hľadal sa totižto ďalší priestor, ktorý sa výrazne zapísal do života Vierky Péteriovej, k úcte ktorej sa akcia konala. Pripomenuli sme si ňou nedožité sedemdesiatiny tejto významnej ružomberskej osobnosti. Z piety k nej a jej práci sa preto uzavrel aj kruh spomínaných podujatí, ktoré mali Ružomberčanom priblížiť pestrosť a význam domácej kultúry. Neúnavní protagonisti Večerov s umením v osobe Radislava Kenderu moderátora - organizátora a Viery Péteriovej, hlavnej protagonistky a matky zrodu myšlienky prísť medzi občanov s takýmto druhom mestského umenia, to dokázali. Pripomenutie si  Vierky Péteriovej rod. Ujčekovej (*21. 4. 1946, Partizánske - +15.11. 2015 Ružomberok)- kultúrnej organizátorky, pedagogičky a komunálnej političky vyznelo ako hold jej dlhoročnej námahe a práci pre mesto Ružomberok, kultúru , školstvo a hlavne mladých ľudí.  Veď ružomberský Dom pionierov a mládeže, pod jej vedením, bol už v roku 1978 vyhlásený za najúspešnejšie výchovno - vzdelávacie zariadenie na Slovensku. Každoročne pripravovala alebo sa podieľala, či už v DPaM, CVČ alebo v iných funkciách, na organizovaní celoštátnych, celoslovenských i medzinárodných podujatí v oblasti kultúry, športu, techniky i prírodovedy akými boli napr.: Cena Lastovičky  i Kamaráta,  Cena Textiláka, Celoslovenská súťaž – Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti, Medzinárodná prehliadka speváckych zborov, Celoslovenská súťaž Zlatý slávik, Slovenská literárna prehliadka, prehliadky divadelných súborov a mnohé ďalšie. Podieľala sa aj na založení Tanečného klubu spoločenských tancov, Mestského divadla, súboru FTC Korýtko a zároveň bola umeleckou vedúcou Folklórneho súboru Liptov. K nezabudnuteľným podujatiam tohto obdobia patrili Majstrovstvá SR v latinsko-amerických tancoch, Liptovský tanečný parket, Pohár primátora mesta v spoločenských tancoch, Slovenský kongres diplomovaných učiteľov tanca, Svetová zimná univerziáda, Svetové stretnutie Liptákov, Celoslovenský deň armády, či Final Four v basketbale žien. V  rokoch 1976 až 2002  t. j. 26 rokov pracovala nepretržite ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom štyri volebné obdobia bola aj členkou Mestskej rady i členkou Kultúrno mediálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku (2010 – 2014).  Pokračovala o. i. Večermi s umením, Literárnou súťažou Trojruža, Stretnutiami – venované  privítaniu kníh ružomberských autorov a podobne.  Za svoju celoživotnú prácu v oblasti školstva a kultúry, za dlhoročnú poslaneckú činnosť dostala v rokoch 2003 a 2007   najvyššie mestské ocenenie Cenu mesta Ružomberok.

Za doterajšie vykonané podujatia však patrí veľká vďaka okrem V. Pétriovej aj D. Majeríkovej, D. Svitekovej, T, Babincovej, A. Péterimu, M. Mydlovi, R. Kenderovi, M. Bubelkovi, M. I.Chovanovi, A. Balkovej, ako aj Mestu Ružomberok, Literárnemu klubu ružomberských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov – KO Žilina, Hotelu Kultúrny dom,  Súkromným základným umeleckým školám Jánoš a Alkana,  Základnej umeleckej škole Ľdovíta Fullu, Mestskej knižnici, Škole úžitkového výtvarníctva a jej Literárnemu klubu Mladé slovo a iným umeleckým telesám. 

Podujatie bolo obohatené o slávnostné privítanie básnickej zbierky jej manžela Antona Péteriho – spisovateľa, publicistu a ekológa, ktorú venoval manželke,  pod názvom Zvlnenou cestou. Promótormi knižky boli zástupca primátora mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan, za rodinu Ing arch Igor Bolčo  /spoluautor niekoľkých slovenských pavilónov na svetových výstavách a na  letnej  olympiáde v Pekingu/ a za rodinných priateľov Péteriovcov Mudr. Vladimír Čavoj  /riaditeľ štátnych kúpeľov Marína v Kováčovej, Darina Jantošová / zdravotná sestra ÚVN Ružomberok/ a JUDr. Jitka Lehotská /notárka Ružomberok/

Šiesty večer s umením v sále Galérie Ľudovíta Fullu otvoril Radislav Kendera a sláčikové kvarteto so skladbou J.S. Bacha . V krátkom príhovore moderátor podujatia privítal pozvaných hostí a najbližších priateľov V. Péteriovej, publiku spomenul i jeho prvé stretnutia s Vierou Péteriovou v Ružomberku, jej profesijný život, vzácne charakterové  črty a vlastnosti a vstup do kultúrnych inštitúcií mesta. Taktiež jej osobnosť na poli kultúry a práci v samosprávnych orgánoch mesta a okresu, ako i niektoré významné osoby, ktoré s V. Péteriovou spolupracovali. Viceprimátor Michal Slašťan zaspomínal na mladšie časy v záujmovom krúžku v ružomberskom DPaM a neskôr, ako rodinný priateľ Péteriovcov.   Vzácna časť večera bola venovaná privítaniu spomínanej knihy Antona Péteriho s lupienkami ruží . Rovnako i príhovor autora výtvarného sprievodu knihy akad. maliara Jána Kudličku  Zaplnená Galéria Ľ. Fullu si vypočula i recitáciu autora A. Péteriho. Niekoľkými básňami priblížil prítomným knižku  Zvlnenou cestou. Následne  každý účastník vzácneho podvečera obdržal publikáciu s podpisom autora.

Umelecký kultúrny program teda otvorilo Sláčikové kvateto ZUŠ Ľ. Fullu, v zložení 1 husle – Bibiana Martonová, 2. husle – Silvia Stanická, Viola – Michal Švento a Violončelo – Miriam Šventová, pod vedením Tomáša Uličného, skladbou J.S.Bacha Rondo. Moderovania tejto časti večera sa ujala Mária Pašková, zástupkyňa riaditeľky SZUŠ Jánoš. Potom nasledovali v nadväzujúcom slede Hatalovci (klavír – Milan Hatala a Alt Saxafón- Natália Hatalová (otec s dcérou) so skladbou Nocturne Opus Posth, no. 20 od Federica Chopina, ďalej speváčka Desiree Ault zo SZUŠ a Divadla Alkana sa uviedla piesňou Love of my life od skupiny Queen a kapela Brass Collegium ( B trúbka – Vladimír Hrivnák, Alt Saxafón – Michal Adamčiak, Kontrabas  Martin Krakovský) zahrala skladbu od skupiny The Beatles Yesterday. Opäť zazneli verše. Básne laureátov súťaže Trojruža interpretovala Mária Hirčáková – členka Literárneho klubu Mladé slovo pri Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. S autorskou piesňou Motýľ z dielne Alkany sa predstavila Sára Krakovská. Pod vedením Mariany Ruskovej sa predstavili gitaristi zo SZUŠ Jánoš so skladbou Milonga od Maxima Diega Pujolu, aby ich znova vystriedalo sláčikové kvarteto ZUŠ Ľ. Fulu s Dvořákovov Humoreskou G dur. Oľga Jurčová z Mestskej knižnice v Ružomberku brilantným spôsobom predniesla básne ružomberských autorov – Petra Mišáka, Juraja Kuniaka, Jaroslava Rezníka a R. A. Ružomberského. Hatalovci si k prezentácii piesne Solitary od Viktorie Tolstoy prizvali známu speváčku Katku Števčekovú – Barancovú a Brass Collegium zahralo Summertime od Georga Gershwina. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie Desiree Ault z Alkany s piesňou I wanna be loved by you od Marilyn Monroe a hlavne známeho ružomberského klavírneho virtuóza Andreja Krištofa zo SZUŠ Jánoš so skladbou Piano Sonata No. 3, Op. 28 od Sergeja Prokofieva.

Moderátor večera R. Kendera pri poďakovaní všetkým účinkujúcim pripomenul, že pred samotnou akciou sa časť protagonistov Večerov s umením zúčastnila na položení kytice na novovybudovaný náhrobok V. Pétriovej v Hlavnom mestskom cintoríne v Ružomberku. Pri hrobe odzneli verše v podaní spisovateľa Milana Igora Chovana. Vyzval prítomných, aby neobišli jej hrob a pripomenuli si ju zapálením sviečky.

Stretnutie skončilo spoločenskou časťou a autogramiádou autora knihy.

 

V Ružomberku, 21.4.2016

Marián Mydlo, Radislav Kendera
Literárny klub ružomberských spisovateľov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi