UMENIE ŽIŤ: Antonie Krzemieňová


Antonie Krzemieňová  
UMENIE ŽIŤ  

streda 22. 9. 2021 o 17.00 hod.  
Podhora 33, odd. beletrie na 1. poschodí  

2021

Život je aj o umení prežiť emócie, zvládať situácie. Autorka podľa vlastných slov našla spôsob ako sa vyrovnávať s neľahkými situáciami, spôsob ako z náročných životných situácií vyťažiť maximum porozumenia a múdrosti. Naozaj dá zostať po celý život zdravý? Je riešením brať hrste liekov, či preparátov výživy?  Ako na seba, či na život? Zodpoveď túto otázku sa pokúsi psychosomatička Antonie Krzemieňová.

Antónie Krzemieňová - hľadá súvislosti medzi zákonmi zdravia a chorobami človeka, odpovede na otázky, prečo a ako vznikne v tele choroba, ako reagujú bunky na myšlienky a emócie. Pomáha ľuďom nájsť spôsob ako byť trvalo zdravý, vyrovnávať sa so životnými situáciami a život si naozaj užívať a nie ho iba pretrpieť.
Na trhu nájdete knihy od autorky:

Tělo napoví (2015)
Tělo napoví 2 (2015)
Síla myšlenky I. – Prokletí (2011)
Síla myšlenky II. – Manipulace (2011)
Síla myšlenky III. – Nemoci z emocí (2012)
Síla myšlenky IV. – Emocí k nemoci (2012)
Pohádkový tabor (2016)

 

Vstup na podujatie:
50% kapacity, t.j.  max. 30 osôb ZKD.
 V čase konania podujatia sa náš okres nachádza vo fáze Ostražitosti (oranžový okres). 

Prosíme, na začiatku podujatia nám poskytnite mailový kontakt, budeme ho v zmysle vyhlášky ÚVZ SR uchovávať po dobu dvoch týždňov.
Pri vstupe si dezinfikujte si ruky a počas podujatia majte založené rúško. Rizikovým skupinám odporúčame v zmysle vyhlášky ÚVZ SR zvážiť účasť, s výnimkou už zaočkovaných osôb. Počas podujatia platí zákaz podávania rúk. V prípade prejavov akútneho ochorenia kontaktujte svojho lekára a ostaňte v domácej izolácii. Ďakujeme!

Covid Automat TU 
Kultúrny semafor TU


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi