Rodina - chlieb náš každodenný /literárne pásmo


literárne pásmo s autorkami

Mária Pomajbová
Jozefína Hrkotová-Hladká

dňa 5.10.2016 (streda) o 10.00 hod.
odd. beletrie

 

 

Literárne pásmo Rodina – chlieb náš každodenný sa nieslo v duchu súčasných nálad, kedy uponáhľaná moderná doba nemá čas venovať sa človeku ako osobnosti. Namiesto kaviarenských či obyčajných kuchynských stolov majú prednosť sociálne siete a virtuálne priateľstvá. Medzi knižnými regálmi v knižnici zazneli skutočné osudy ľudí opísané v krátkych prózach Márie Pomajbovej, popretkávané jemnou pavučinou poézie Jozefíny Hrkotovej-Hladkej.  U mladého publika zarezonovala téma medziľudských  vzťahov a reálnej lásky, pripomenuli sme si hodnotu vysloveného slova, ktoré pohladí dušu človeka, ale často dokáže i nenapraviteľne ublížiť. Autorky sa dotkli i nepríjemných tém ako  sú drogy, alkohol, nevera či násilie. Viete napríklad, čo znamená syndróm lekvárovej buchty?  Typický nešvár mladých ale i tých starších, postavený na snahe upriamiť na seba pozornosť napodobňovaním negatív tých druhých. Vyrozprávané príbehy literárneho pásma sú stavané veľmi  reálne, a pritom vtipne a obrazne, s ukážkou vplyvu na všetkých členov rodiny či spoločnosti, ale i s návrhom možných riešení nepriaznivých situácií.

Poetka Jozefína Hrkotová - Hladká sa venuje písaniu poézie už druhé desaťročie, výrazne ju pri jej tvorbe inšpirovalo dielo Milana Rúfusa. Je autorkou úvahovej a meditatívnej poézie pre deti i dospelých. Jej prvá kniha Slová ticha štetcom a perom (2003) bola inšpirovaná obrazmi jej sestry Anny Bajzíkovej-Hladkej. V roku 2007 nasledoval dvojjazyčný  slovensko – nemecký výber Myšlienočka v dlaniKleine Gedanken für Deine Hand - do nemčiny preložil Herbert Franz Zanolin.  ZbierkaŽezlo  vyšlo v tom istom roku - autorka sa v ňom zaoberá ľudskými charaktermi,  spracovala ho aj do divadelnej hry.

Prozaička Mária Pomajbová  pracovala v Centre poradensko-psychologických služieb, stretávala sa s ľuďmi, ktorí potrebujú tieto služby a z ich životných príbehov čerpala námety do svojich poviedok. Je autorkou titulov Ženská duša pod lupou (2000), Láska za sklom (2002), Jarmo vášne (2006)Postavy bez tieňov (2011). Jej príbehy sú veľmi umne spracované tak, aby hlavné postavy - reálni ľudia - ostali v anonymite, ale čitatelia sa vedia s nimi  stotožniť a často vidia  v príbehu sami seba.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi