RENDEZVOUS POD SCHODMI 9

 

6.10.2016,  odd. beletrie 

hosť večera: Mgr. Ivan Jackanin

spoluhostia:
PhDr. Milan Bobák,  Evelyn Hvat,
Mgr. Dušan Mikolaj 
moderátor: Radislav Kendera

 

Rendezvous pod schodmi v Mestskej knižnici Ružomberok  pokračovalo svojim deviatym stretnutím vo štvrtok  6.10.2016. Večer bol svojim spôsobom výnimočný, pretože knižnica privítala hostí až z východnej hranice Slovenska.  Hlavným hosťom večera bol Mgr. Ivan Jackanin - spisovateľ, redaktor, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg, šíriteľ a propagátor ukrajinskej  kultúry na Slovensku. Jeho spoluhosťom bol básnik a prekladateľ PhDr. Milan Bobák. Témou večera sa stala  súčasná ukrajinská literatúra, jej charakteristické znaky, východiská a formy prepojenia so súčasným slovenskou literárnou platformou.  Ivana Jackanina literárne predstavil spisovateľ, redaktor a publicista Mgr. Dušan Mikolaj. Ivan Jackanin sa v súčasnosti venuje najmä prozaickej tvorbe a prekladateľskej činnosti, momentálne prednáša ukrajinčinu na Katedre slovanských jazykov Filologickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Z jeho antológie ukrajinskej poézie Sú také chvíle (2002) a výberu poviedok Mesačný úsmev (2009) počas literárneho večera zaznelo  niekoľko ukážok. V podaní ukrajinskej herečky a režisérky Evelyn Hvat bolo možné započuť  spevavú ukrajinčinu v úryvkoch básní Milana Bobáka. Ten sa okrem vlastnej tvorby Okamih dojatia (2006) venuje najmä umeleckým prekladom, do ukrajinčiny  preložil napr. básne Karola Chmela či Daniela Heviera. V rámci podujatia  prehovoril aj tajomník LKRS Marián Mydlo, ktorý  v rokoch 2008 - 2009 navštivil  pracovne 5 západoukrajinských univerzít. V Černivtsi – kedysi najvýchodnejšom meste rakúsko-uhorskej monarchie - rokovali spolu so slovanským filológom Jaroslavom Redkvom o možnosti spolupráce Černivetskej národnej univerzity Jurija Fedkoviča s ružomberskou univerzitou  pri založení samostatnej katedry slovenského jazyka a literatúry. Počas večera  sa spomenul i prínos ružomberskej tlačiarne  Janka Páričku - nástupcu Salvovej tlačiarne v 20. rokoch min. storočia, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri vydávaní literatúry v ukrajinskom jazyku. 

Ivan JACKANIN – predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku, venuje sa najmä prozaickej tvorbe a prekladateľskej činnosti. Absolvent  Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, pôsobil ako redaktor Ukrajinského štúdia Čs. rozhlasu v Prešove, školský pedagóg či  redaktor Poddukelských novín v Bardejove. Do r. 1998 bol  šéfredaktorom oddelenia ukrajinskej literatúry Slovenského  pedagogického nakladateľstva v Prešove, momentálne prednáša ukrajinčinu na Katedre slovanských jazykov Filologickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Prvé prózy publikoval časopisecky, je autorom zbierok poviedok Misce prožyvaňňia (1987), Use zalyšyš (1990), Tini j šramy (1994),Vteča (1995), Drevjanyj smutok (1997), … jak zbyti psy (1998), Vernisaž(2000). Naposledy vydal romány Anhel nad mistom (2001), V us’omu vynni čoloviky (2004) a zbierku prozaických miniatúr Vteča bez vorottja (2010, Útek bez návratu), za ktorú získal Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku. V oblasti detskej literatúry vydal zbierku rozprávkových príbehov Natalka vže ne plače (1988) a knižku Čaryonij rjukzak (2006). So slovenskou literatúrou súvisia jeho aktivity a tvorba v oblasti umeleckého prekladu. Z ukrajinčiny do slovenčiny preložil poviedkovú knihu Š. Hanuščina Vysoké schody (1989) a ľudové rozprávky Majster Ivanko (1994), zo slovenčiny do ukrajinčiny pretlmočil antológiu zo súčasnej slovenskej poviedkovej tvorby Polehšujuci obstavyny (1994). Plodný publicista, literárnokritické a kultúrno-spoločenské články uverejňuje v slovenskej, českej a ukrajinskej tlači, časopisoch a v zborníkoch, šíriteľ a propagátor ukrajinskej literatúry a kultúry. Zostavil antológiu ukrajinskej poézie Sú také chvíle (2002). Držiteľ Ceny Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku Vteča bez vorottja - Útek bez návratu(Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku).

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi