RENDEZVOUS POD SCHODMI 7

 

dňa 30.6.2016  o 16.30 hod.

Hosť večera:

JOZEF MOKOŠ
básnik, dramatik, bábkoherec

Spoluhosť: 
Jaroslav Rezník,
básnik, redaktor, dramatik

 

Jozef Mokoš (1941) - detsvo prežil v Seredi a Trnave,  neskôr sa rodina presťahovala do Ružomberka, kde vyštudoval gymnázium. Po maturite v roku 1958 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe. Pôsobil v  Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici (dnešné Bábkové divadlo na Rázcestí) ako herec, neskôr ako dramaturg, režisér a umelecký riaditeľ. Po odchode do Bratislavy sa stal dramaturgom Poetického súboru Novej scény a umeleckým šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave prednáša bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla. 

Poézia

  • Praskanie krvi (1962) - prémia  Slovenského literárneho fondu
  • Jesenné litánie (1969)
  • Štyri nočné obdobia (2002)

Dráma

  • Predstavy (1963)
  • Jánošík (1975) - Divadelná cena za rok 1975
  • Hry ako hry alebo Zahrajte si s nami (1982)
  • Jánošík? Jánošík! Jánošík (2010) - prémia Literárneho fondu

Pre deti a mládež

  • Vkladná knižka rozprávok a básničiek (2000) - Cenu VÚB a Spolku slovenských spisovateľov
  • Vysielanie pre deti (2002)

 

Na stretnutie s doc. MgA. Jozefom Mokošom sa tešil nejeden Ružomberčan. Básnik, dramatik, režisér, herec a vysokoškolský pedagóg Jozef Mokoš je totiž ružomberskou literárnou legendou. Po odmlke od r. 1945 resp. 1948, odkedy literárna tvorba v Ružomberku bola zamknutá vládnucim kľúčikom, sa v čase odmäku šesťdesiatych rokov objavila prvá lastovička v podobe literárneho debutu Jozefa Mokoša (slovenčinu ho učil literát Zdenko Hochmuth). Mladý dvadsaťjeden ročný adept poézie vstúpil s kožou na trh slovenskej literatúry. V r. 1962 vyšla jeho básnická zbierka Praskanie krvi. Stretla sa s veľmi priaznivým ohlasom v spisovateľskej obci, a to etablovalo Mokoša i Ružomberok opäť na literárnej mape Slovenska.

Nie náhodou sa stal spoluhosťom J. Mokoša Mgr. Jaroslav Rezník st. Bol Mokošov konškolák (navštevoval ružomberské gymnázium o ročník nižšie, slovenčinu ho učil ďalší literát Juraj Žovinec - Prievora) a literárne sa mu stal spolupútnikom. Nielenže vydávali spolu školský časopis, ale ich básne sa začali objavovať v rôznych (aj literárnych) periodikách. Rezník Mokoša dobehol v necelých dvadsiatich štyroch rokoch svojim debutom Váhavosť (1966). Týmito aktivitami položili mladí umelci základ tzv. „Ružomberskej literárnej skupiny“. K nim sa pridal svojim debutom v r. 1962 Benjamín Tinák zbierkou Špirála. Neskôr Kornel Smržík, publikujúci básne v literárnych zborníkoch a periodikách, resp. založením literárneho časopisu DISKANT. V r. 1968 - 69 už vychádzajú zbierky všetkým – Mokoš: Jesenné litánie, Tinák: Na čisté dná prameňov či Rezník: Váhavosť. Rozbehnutý vlak sa nedal zastaviť, i keď Rezník, Smržík, Uhlár a pod. dostali normalizačnú červenú. Aspoň  publikovaniu pod vlastnými menami.

Aj o tom sa nieslo stretnutie legiend. Mokoša predstavil prítomným v Mestskej knižnici v Ružomberku podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, básnik, prozaik, redaktor a publicista PhDr. Peter Mišák a Rezníka bývalý prvý porevolučný námestník ministra kultúry SR, dramatik, vysokoškolský pedagóg Doc. PhDr. Mišo Kováč – Adamov, PhD.. V príjemnej atmosfére, ktorú dotváral moderátor podujatia Ing. Radislav Kendera, PhD., sa prítomní dozvedeli mnohé informácie, ktoré sa inde nedajú získať. Je na škodu veci, že predmetný cyklus stretnutí nezachytáva celý Mestská televízia v Ružomberku. Takáto možnosť je totiž neopakovateľná a sotva sa niekedy ešte naskytne. Recitátorka Oľga Jurčová svojim prednesom priblížila tvorbu hostí, vzácny bol aj osobný prednes autorov zo svojich diel, čo sa stretlo so spontánnym potleskom. Podujatie, ktoré bolo pre neustále otázky aj ťažko ukončiť, sa prehuplo do neformálnej autogramiády.

                                                                                                                                                                                                R. A. Ružomberský

 Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 Pozvánka

 

   

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi