RENDEZVOUS POD SCHODMI 6

 

dňa 26.5.2016  o 16.30 hod.

 

Hosť večera:
Peter Štrelinger,  spisovateľ,  prozaik, redaktor a publicista, člen Spolku slovenských spisovateľov

Spoluhosť: 
Dušan Mikolaj,  redaktor a publicista

 

Každý z týchto autorov je iný, má iný charakter prejavu, ale napriek tomu ich okrem dlhoročného priateľstva spája jedno - spoločné nadšenie pre slovenský región a jeho  predstaviteľov. Peter Štrelinger sa okrem svojich  románov a zbierok poviedok venoval vo výraznej miere  literárnym biografiám – v jeho prózach nájdeme M. Kukučína,  P.O.Hviezdoslava, J. Cígera-Hronského či J. Barča-Ivana, srdcovými záležitosťami Dušana Mikolaja bol maliar Miloš Bazovský či básnik Ján Brocko.

Zavŕšením večera bolo ružomberské privítanie novej knihy P. Štrelingera Zlatá voda (oficiálne privítanie prebehlo v Bratislave minulý týždeň). Ide o voľné pokračovanie románu Salakúzy (1988) a zároveň druhý diel pripravovanej trilógie. Príbeh Salakúz sa odohráva v malom kúpeľnom mestečku, v ktorom našinec ľahko spozná Ľubochňu, kde P. Štrelinger vyrastal. V novom  románe Zlatá voda (2016) sa dej posúva ďalej,  do búrlivých deväťdesiatych rokov, prelieva sa v ňom fikcia s realitou, jeho  hlavného  hrdinu  žurnalistu Jána Eugena spája s autorom množstvo  autobiografických čŕt. Knihu privítali pozvaní čestní hostia sprievodnými slovami básne - myrtou a sliačanskou vodou - folkloristi Anna Hulejová a Vladimír Struhár a primátor mesta Igor Čombor.

Peter ŠTRELINGER (1946)  študoval slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte  v Banskej Bystrici. Pôsobil ako odborný pracovník Matice slovenskej v Martine, literárneho oddelenia Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave, ako redaktor v matičnych Slovenských národných novinách. V 90. rokoch bol zástupcom šéfredaktora denníka Slovenská republika. Pre spory v denníku v auguste 1996 odmietol prijať novinársku Cenu Ľudovíta Štúra. Neskôr pôsobil v Literárnom týždenníku,  bratislavskom Večerníku, potom v slobodnom povolaní. Začal drobnou literárnou publicistikou v Matičnom čítaní, Nedeľnej Pravde, Novom slove, Slovenke, Slovenských pohľadoch, Romboide, literárnohistorickými článkami v príležitostných a tematických zborníkoch, Neskôr upriamoval svoj záujem na literárnu biografistiku. Spolu s T. Winklerom  vydal biografické miniatúry Kto proti osudu 1 – 2 (1976 a 1978), samostatne biografickú novelu o Martinovi Kukučínovi Láska a smrť (1980), ďalej humoristicko-satiricky ladené poviedky Od rána bláznivý deň (1978) a novely Zbožňujem svojho šéfa (1986), román Salakúzy (1988), poviedky Psia demokracia (1994). Okrem toho je autorom divadelnej hry Spolok drobnochovateľov (1984) a televíznych hier List žene, Doktor Bencúr a Akcia D. Životopisná próza o P. O. Hviezdoslavovi Spútaný Prometeus vyšla r. 1999. Výsledkom jeho novinárskej tvorby sú knihy reportáží V centre Bermudského trojuholníka (1995) a Spravodlivý medzi národmi (1999).

 

 Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi