RENDEZVOUS POD SCHODMI 13

31. 1. 2017 o 16.00 hod.

Hosť večera: 
ANTON LAUČEK 
spisovateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg

spoluhosť:
PhDr. Peter Mišák
spisovateľ, redaktor, publicista

Antona Laučeka predstavila riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová a Petera Mišáka spisovateľ, ekológ a publicista Anton Péteri.

ANTON LAUČEK (1950) - slovenský spisovateľ a prozaik. Študoval na SVŠ v Ružomberku, promoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, odbor slovenčina, nemčina. Vo vzdelaní pokračoval štúdiom slovenčiny a histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Pôsobil ako pedagóg a vychovávateľ, od r. 1995 na dnešnej Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od r. 2012 pôsobil ako docent na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity.

Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982), v ďalších svojich prózach si všíma podoby medziľudských vzťahov v rozličných životných situáciách. Román Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993) je v slovenskej literatúre jediným humorne ladeným románom s vojnovou tematikou. Smiech cez slzy charakterizuje aj Laučekov román zo školského prostredia Keď lastovičky nemôžu lietať (2006). Historickou novelou Cez utrpenie (1997) sa vrátil k tragickým udalostiam z roku 1907 v Černovej. Napísal tiež prvý román o Andrejovi Hlinkovi pod názvom Andrej (2007) a životopisnú prózu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Čitateľa, obľubujúceho krátke a úderné texty, provokujúce úsmev aj zamyslenie, oslovia knižky obsahujúce hlavne beletrizované žánre publicistického štýlu:  Iba tak (2007), Iba tak II. (2008), Iba tak III (2009), Iba tak - výber plus (2011), Vybijem ti zuby viečkami - iba tak (2011), Iba tak IV. (2013), Iba tak V. (2014), Iba tak VI. (2015), Revolúcia nebude, lebo súdruh Lenin stratil balalajku. Iba tak (2016), Iba tak VII. (2016). 

Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992), vysokoškolskej učebnice Autori katolíckej moderny - život a prehľad tvorby (2000), Katolícka moderna (2003), Katolícka moderna /aj v reflexii/ (2014), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990–2004/ (2004), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990-2008/ (2009), Slovenské pohľady v službe totalitnej moci /1948-1951/ (2013). Autorsky sa podpísal pod monografie Výrobný román (2003), Schéma a dogma v literatúre(2006), Schéma a dogma v literatúre II. (2011), Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja (2008), Perom pálil, perom chválil (2009), Svedectvo reportáží z "krajín, kde vychádza slnko" (2009). 

 

 Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi