RENDEZVOUS POD SCHODMI 11


RENDEZVOUS POD SCHODMI (11)

dňa 30. 11. 2016 (streda) o 16,00 hod
v Mestskej knižnici Ružomberok

Hosť večera:
spisovateľ, redaktor a publicista

Bohumil MOTEJLEK

Spoluhosť:
spisovateľ, humorista, redaktor a publicista

Milan LECHAN

 

Prozaik a publicista, aforista Bohumil Motejlek (1945) - rodák z Trenčína, väčšiu časť života prežil v  Ružomberku. Študoval na strednej priemyselnej škole textilnej,  aktívne sa dlhé roky venoval športovému vzpieraniu. Literárne pôsobil ako redaktor  okresných novín Liptov a spolupracovník periodika Ružomberský hlas.
Začiatky jeho literárnej činnosti sú spojené s jeho pseudonymom Bohumil Urs. Je autorom veľkého množstva poviedok,  mikropoviedok a fejtónov, ktoré vychádzali v periodikách Smer na nedeľu a  Život. Jeho fejtóny v rámci cyklu Mozaika života sú už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou  Ružomberského  hlasu, publikované  boli  i viaceré jeho novely  na pokračovanie - Fenomén ľudskosti (2006), Závrate (2007), Spoveď (2012) a Cudzinka (2015). Samostatne vo Vydavateľstve  Epos  publikoval  román Havraním brkom (2013). V r. 2016 mu v rámci edície  Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení vyšla zbierka aforizmov  Res papilionis minutae / Drobnosti motýľa.

 

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Súčasťou programu bol slávnostný akt prijatia Bohumila Motejleka za člena Spolku slovenských spisovateľov.

Príhovor PhDr. Mišáka 

 

  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi