RENDEZVOUS POD SCHODMI 10

 

dňa 20.10.2016 (štvrtok) o 16.30 hod.

Hosť večera:
spisovateľ, redaktor, vedec, ekológ a vysokoškolský pedagóg
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

spoluhosť:
spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, bloger
Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

MIROSLAV SANIGA (1964, Ružomberok) - absolvent Lesníckej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene, vedec, ekológ, spisovateľ, autor desiatok prírodovedeckých titulov pre deti a dospelých.  V rámci obrovského množstva vedeckovýskumných a vedecko popularizačných projektov a  práce pre Ústav pre ekológiu lesa SAV Zvolen  sa zaoberá aj prednáškovou a konzultantskou činnosťou pre UMB v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied - katedra životného prostredia). Žije a pracuje v Liptovských Revúcach.

Vedecké špecializácie:

 • ekológia a etológia vtákov
 • vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov
 • vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami
 • špeciálne zameranie na ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa a murárika červenokrídleho 

Najnovšie ocenenia: 

 • Cena „Kniha Liptova 2008“ udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučné tituly „Ekologické úvahy“ a „Poézia prírody / Poetry of nature“ (2009)
 • Cena primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochrany prírody“ (2009)
 • Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2010)
 • CENA BAYER - HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „Rozprávková vtáčia záhradka“ (2010)
 • Ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok (2010)
 • Cena „Kniha Liptova 2011“ – 3. miesto, udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučný titul „Kalendár prírody“ (2012)
 • Cena SAV za popularizáciu vedy za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a mediálnych výstupov (2012)
 • Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti udelená Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky pri Konferencii biskupov Slovenska (2013)
 • Bronzová medaila prof. RNDr. Oskára FERIANCA, DrSc. (2014)
 • Čestné uznanie Klubu fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov za kvalitne spracované publikačné texty v knihe „Rodný môj kraj –  najmalebnejší pozemský raj“ v 7. ročníku súťaže „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013“ (2014)
 • 3. miesto v Kategórii KNIHY O KRAJI A REGIÓNE, knižný titul „Galéria Veľkej Fatry / Gallery of Veľká Fatra mountains“ vo 8. ročníku súťaže „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2014“ (2015)
 • Pamätný list časopisu QUARK pri príležitosti 20. výročia jeho založenia ako poďakovanie za milú a dlhoročnú spoluprácu pri popularizácii vedy a techniky (2015)
 • 2. miesto v Kategórii KNIHY O SLOVENSKU, knižný titul Symfónia svetla a tieňa / A symphony of light and shadow“ v 9. ročníku súťaže „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2015“ (2016)

Info o podujatí nájdete aj na
http://ruzomberok.dnes24.sk/v-mestskej-kniznici-predstavili-ekologa-a-spisovatela-miroslava-sanigu-253528

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi