RENDEZVOUS POD SCHODMI (12)

Literárny klub ružomberských spisovateľov 
Mestská knižnica Ružomberok 
srdečne pozývajú na predvianočné 

Rendezvous pod schodmi (12) 
dňa 15. 12. 2016 o 16.00 hod.

Hosť večera:
STANISLAV BRTOŠ 
básnik, autor náboženskej lyriky       

Spoluhosť:
ANTON LAUČEK 
spisovateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, člen Spolku slovenských spisovateľov 

Stanislava Brtoša predstaví spisovateľka a pedagogička Ing. Oľga Kollová a Antona Laučeka vysokoškolský pedagóg a kultúrny aktivista doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

STANISLAV BRTOŠ (1969) - študoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, pracoval v rôznych profesiách. V r. 2004 absolvoval  štúdium na Bohosloveckej fakulte v Spišskej Kapitule. Debutoval básnickou zbierkou Dozrievanie (2006), nasledovali ďalšie diela náboženskej lyriky Putovanie za láskou (2007), Životné okamihy (2007), Loretánske veršovanie (2008), Kríž náš každodenný (2008), Spevy duše (2008), Spievajme o Srdci (2009), Spevy o slobode (2009), Slávime obetu (2009), Postrehy zo života (2009), Blahoslavení… (2009),  Krehkí a predsa krásni (2010), Modlitby z Budína (2011), Krásna a jedinečná (2011) a Poihranie (2013). Najnovšími sú zbierky Citlivá zóna (2014) a Ekológia vzťahov (2015). 

ANTON LAUČEK (1950) - slovenský spisovateľ a prozaik. Študoval na SVŠ v Ružomberku, promoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, odbor slovenčina, nemčina. Vo vzdelaní pokračoval štúdiom slovenčiny a histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Pôsobil ako pedagóg a vychovávateľ, od r. 1995 na dnešnej Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od r. 2012 pôsobí ako docent na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity.
Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982), v ďalších svojich prózach si všíma podoby medziľudských vzťahov v rozličných životných situáciách. Historickou novelou Cez utrpenie (1997) sa vrátil k tragickým udalostiam, ktoré z roku 1907 v Černovej. Román Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993) je v slovenskej literatúre jediným humorne ladeným románom s vojnovou tematikou. Smiech cez slzy charakterizuje aj Laučekov román zo školského prostredia Keď lastovičky nemôžu lietať (2006). Čitateľa, obľubujúceho krátke a úderné texty, provokujúce úsmev aj zamyslenie, oslovia knižky obsahujúce hlavne beletrizované žánre publicistického štýlu:  Iba tak (2007), Iba tak II. (2008), Iba tak III (2009), Iba tak - výber plus (2011), Vybijem ti zuby viečkami - iba tak (2011), Iba tak IV. (2013), Iba tak V. (2014), Iba tak VI. (2015), Revolúcia nebude, lebo súdruh Lenin stratil balalajku. Iba tak (2016), Iba tak VII. (2016). 

Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt (1974). Napísal tiež prvý román o Andrejovi Hlinkovi pod názvom Andrej (2007) a životopisnú prózu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992), vysokoškolskej učebnice Autori katolíckej moderny - život a prehľad tvorby (2000), Katolícka moderna (2003), Katolícka moderna /aj v reflexii/ (2014), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990–2004/ (2004), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990-2008/ (2009), Slovenské pohľady v službe totalitnej moci /1948-1951/ (2013). Autorsky sa podpísal pod monografie Výrobný román (2003), Schéma a dogma v literatúre(2006), Schéma a dogma v literatúre II. (2011), Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja (2008), Perom pálil, perom chválil (2009), Svedectvo reportáží z "krajín, kde vychádza slnko" (2009). 

  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi