OTVÁRACÍ ČAS /KONTAKTY

 

OTVÁRACÍ ČAS:   

PONDELOK   10.00 h - 17.00 h  
UTOROK - PIATOK   8.30 h - 17.00 h  
prestávka na dezinfekciu   11.30 h - 12.30 h  


KONTAKTNÉ ÚDAJE: 

Mestská knižnica Ružomberok

Podhora 33
034 01 Ružomberok
IČO
: 00355798

DIČ: 202058971
SK63 0900 0000 0000 5672 9028

mapa

 

mail: info@kniznicark.sk
tel.: +421 44 4322005 - odd. beletrie
tel.: +421 917 714060 - odd. náučnej literatúry 

riaditeľka
Ing. Tatiana Babincová
tel: +421 44 4322005
tel: +421 905 861759

riaditel@kniznicark.sk  


PRÍZEMIE 
ODDELENIE NÁUČNEJ LITERATÚRY 

úsek knižničných služieb
Mgr. Oľga Kmeťová

úsek MVS
Eva Foltinová

úsek knižničných fondov
Magdaléna Hrčková

tel: +421 917 714060
naucne@kniznicark.sk  


1. POSCHODIE
ODDELENIE BELETRIE PRE DOSPELÝCH
ODDELENIE PRE DETI  

Mgr. Jana Mikulková

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná

tel: +421 44 4322005
beletria@kniznicark.sk 

Administratíva:
Stela Šoltísová  


POBOČKY:

Pobočka SNP, Bystrická 2 
Katarína Šporerová 

+42144 4353170
snp@kniznicark.sk 
STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK    9.00 h - 17.00 h
obed, prestávka na dezinfekciu  12.00 h - 13.00 h 

KD Biely Potok 
Mgr. Mária Lesáková 
beletria@kniznicark.sk  
ŠTVRTOK   12.00 h - 16.00 h

ZŠ Černová 
Katarína Šporerová 

snp@kniznicark.sk 
PONDELOK  14.00 h - 16.00 h

ZŠ Sládkovičova

Katarína Šporerová
snp@kniznicark.sk 
UTOROK  8.00 h - 16.00 h  
obed   11.45 h - 12.15 h

 

Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičného času, spravidla počas prázdnin, sviatkov a výnimočných situácií.


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA: 
Momentálne neevidujeme voľné pracovné miesto. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, spolu so súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov a s uchovaním životopisu prosíme zasielajte na adresu: Podhora 33, 034 01 Ružomberok.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi