Leto u Hýroša - J. GOLIAN, A. KURHAJCOVÁ

JÁN GOLIAN, ALICA KURHAJCOVÁ  
rozhovor s historikmi    

moderátor: Rastislav Molda    
štvrtok, 26. augusta  17:00, knižnica Podhora 33 na poschodí  

Mgr. Ján GOLIAN, PhD. (*1986)

Historik, vedecký pracovník, pedagóg. V roku 2010 absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku, pokračoval v rámci doktorandského štúdia v odbore slovenské dejiny. Pracoval ako odborný redaktor v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine a ako archivár – historik Diecézneho archívu v Banskej Bystrici. Od roku 2019  pôsobí ako odborný asistent na katedre histórie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku

Je spoluautorom populárno-vedeckej edície (Ne)známe príbehy, vďaka ktorým sa skupina mladých historikov pokúša vyvrátiť mýtus o nezaujímavosti dejín a prináša čitateľom celú plejádu príbehov známych i menej známych osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia. Príbehy osobností sú v knihách tlmočené atraktívne, no fundovane, s  odbornosťou a prístupom vhodným pre široké spektrum čitateľov.

V titule (Ne)známe príbehy  (spoluautori Rastislav Molda a kolektív, 2017) nájdeme medzi  predstavovanými osobnosťami Mikuláša Dohnányho, označovaného za najtalentovanejšieho básnika štúrovskej generácie, vystupuje tu skladateľ Ľudovít Vansa, švagor Terézie Vansovej, tlačiar Jozef Gašparík,  staviteľ Ján Hlavaj či Eduard Hrnčiřík, riaditeľ Baťových závodov na Slovensku. Cestopisné denníky (2018) obsahujú  živé opisy ciest slovenských národovcov, obchodníkov, remeselníkov a výskumníkov, pričom pútavým spôsobom zachytávajú vývoj spoločnosti a rozmanitosť krajín i regiónov. Deväť zaujímavých kapitol o živote kňazov zastupujúcich takmer celé pestré konfesionálne prostredie územia Slovenska nájdete v titule (Ne)obyčajný život farára. Natrafíte  na spisovateľa a historika Jonáša Záborského, vynálezcu Jozefa Murgaša či na prvú evanjelickú farárku na Slovensku Darinu Bancíkovú. V ružomberskom kultúrnom podhubí nedávno zarezonoval titul (Ne)obyčajné príbehy žien (2019). Ružomberská rodina Makovickovcov vychovala viacerých národovcov, medzi nimi aj Ruženu Annu Houdekovú, ktorá ako manželka obchodníka výrazne podporovala národné hnutie na konci 19. storočia. Jej sestra Bohdana Škultétyová bola vydatá za známeho literáta Jozefa Škultétyho a aj sama literárne tvorila. Dočítate sa i o známej Aničke Jurkovičovej, manželke J. M. Hurbana či o Božene Kutlíkovej, dcére Hurbanovho blízkeho spolupracovníka M. M. Hodžu.  Johana Miloslava Lehotská sa niekoľko ráz stretla s Ľudovítom Štúrom a patrila k protagonistom národného hnutia na Liptove. Do sporu s ľudáckym režimom sa pre svoju literárnu činnosť dostala Mária Rázusová-Martáková, nájdete tu i príbeh  učiteľky, neskôr špiónky Márie Gulovichovej. Sériu (ne)obyčajných príbehov v r. 2020 uzatvára  titul (Ne)obyčajné príbehy novinárov - deväť dynamických príbehov novinárov, kde nájdeme mená ako Vladimír Rizner, Ján Nepomuk Bobula, vystupuje tu redaktor Karol Kubányi, spisovateľka Terézia Vansová či vydavateľ a tlačiar  Ján Párička.

Zdroje: 
Ján Golian | Databáze knih (databazeknih.cz)


Mgr. Alica KURHAJCOVÁ, PhD. 
(*1985)

Historička, pedagogička, vedecká pracovníčka. Vyštudovala Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doktorandské štúdium zavŕšila v roku 2012 dizertačnou prácou na Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB v odbore Slovenské dejiny. Na pultoch predajní kníh nájdete jej vedeckú monografiu  Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914), ktorá vychádza práve zo spomínanej dizertačnej práce.

Dlhodobo sa vo svojom výskume zameriava na  stredoeurópskepolitické a kultúrne dejiny 19. storočia s dôrazom na obdobie dualizmu,  slovenské dejiny 19. storočia, sociálne dejiny Slovenska,  miesta historickej  pamäti a utváranie verejného priestoru, či tzv. druhý život osobností. Ako odborná asistentka na katedre histórie okrem pedagogickej činnosti  zaoberá aj koordináciou  sietí mobility CEPUS. Organizuje a zúčastňuje sa množstva študentských medzinárodných workshopov, spolupracuje s viacerými  odbornými  inštitúciami,  univerzitami a  historickými ústavmi. Je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislava. Autorka popularizujúcich prednášok z oblasti moderných dejín pre širokú verejnosť.

Zdroje: 
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

 

Mgr. Rastislav MOLDA, PhD. (*1986)

Pracuje ako kurátor, kunsthistorik a lektor pre vedeckú činnosť  Liptovského múzea, externe prednáša na ružomberskej Katolíckej univerzite. Vo svojej práci sa zameriava na výskum slovenských národných dejín 19. storočia, s dôrazom na formovanie národného hnutia, výskumu etnických stereotypov a vplyvu kultúry a umenia na formovanie národnej identity. Spoluautor viacerých odborných publikácií.Podujatie je súčasťou mestského letného kultúrneho festivalu Leto u Hýroša, program TU

Prosíme, počas podujatia používajte rúško alebo respirátor. Informujte nás v prípade, pokiaľ by sa u vás prejavili príznaky akútneho ochorenia počas alebo po ukončení podujatia. 
Vzhľadom k počasiu sa diskusia uskutoční v priestoroch Mestskej knižnice Ružomberok, Podhora 33 na 1. poschodí. 


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi