Čarovné kufríky


Cestovať nemusíme len k moru. Cestovať sa dá aj za poznaním:-).  
Predstavujeme Vám naše nové knižničné prírastky - sú plné múdrosti, poznatkov, hry a tvorivosti. Všetko dobre uzavreté, dobre prenášateľné, aby doma po rozbalení priniesli radosť všetkým v rodine. Naše knižničné KUFRÍKY vás budú učiť, navádzať k čítaniu a spoločným hrám. Kolekciu tvorí aktuálne 12 didaktických kufríkov na rôzne témy - les, zvieratká, hudba, Slovensko, vesmír, angličtina, rozprávky a veľa ďalších.

Každý KUFRÍK obsahuje:

  • KNIŽKY na čítanie i počúvanie 
  • HRY (pexeso, kvarteto, puzzle)
  • TVORIVÉ POMOCKY (pečiatky, omaľovanky, šablóny na obkresľovanie)
  • HRAČKY a hudobné nástroje

Infomujte sa v knižnici. Už teraz sa tešíme, ako budú postupne pribúdať ďalšie kufríky (celkovo ich bude 20).

Pravidlá vypožičiavania kufríkov:

  • Kufrík sa vypožičiava na 1 mesiac bez možnosti predĺženia a len na základe podpisu zákonného zástupcu
  • Pred požičaním aj po vrátení sa obsah kufríka skontroluje. V prípade poškodenia alebo straty je čitateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu, resp. komponent nahradiť v adekvátnom rozsahu.
  • V pribalenom kufríkzošite môžete nechať odkaz, ako sa vám jeho obsah páčil, pomôže nám to pri skvalitňovaní výroby ďalších kufríkov:)

 varovanie 
Nevhodné pre deti do 3 rokov. V kufríku sa môžu nachádzať drobné komponenty, hrozí riziko udusenia.

  

Projekt čarovných kufríkov vznikol s pomocou Nadácie Tesco. Ďakujeme!

logo logo_pontis_sk_full1000px

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi