Bibliobox

ZÁSADY PRE VRATENIE KNÍH PROSTREDNÍCTVOM BIBLIOBOXU

Mestská knižnica Ružomberok umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu, ktorý je umiestnený vo vchode budovy hlavnej knižnice.
Knižné jednotky budú z konta používateľa odpísané až nasledujúci pracovný deň po vložení do biblioboxu. Pri používaní biblioboxu platia nasledovné zásady:

  1. knihy je potrebné vkladať do boxu šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu

  2. box slúži len na vrátenie kníh vypožičaných v Mestskej knižnici Ružomberok, príp. v jej pobočkách

  3. pokiaľ sú pri vrátení knihy už vygenerované sankčné poplatky, zostávajú nabehnuté na používateľskom konte a používateľ je povinný ich pri najbližšej návšteve knižnice uhradiť

  4. používateľ si môže vrátenie knižných jednotiek overiť telefonicky,  mailom alebo po  prihlásení do svojho konta nasledujúci pracovný deň po vložení do biblioboxu

  5. knihy zapožičané prostredníctvom MVS je možné vracať len pri osobnej návšteve knižnice.


 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi