TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNíC

Slovenská asociácia knižníc 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 
vyhlasujú v dňoch 

13. – 17. marca  2017 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

sakssk

Mestská knižnica Ružomberok pozýva:

Bezplatná registrácia

Ponuka bezplatného zápisu do knižnice na obdobie  1 roka, pre deti i dospelých. Ponuka platí pre všetkých nových členov, ktorí sa zaregistrujú v dňoch 13. - 17. marca 2017.

Knižná amnestia

V termíne 13. - 17. marca 2017 budú odpustené sankčné poplatky tým čitateľom, ktorí  vrátia do knižnice  knihy  po uplynutí  výpožičnej doby.  Knihy je možné  vrátiť osobne alebo do biblioboxu, ktorý je umiestnený vo dverách hlavnej knižnice na Podhore 33.

Naša knižnica

Cyklus informačných a tematických besied,  zážitkových čítaní a tvorivých dielní pre školy, v rámci ktorých si môžete vyrobiť vlastnú knižnú záložku  alebo súťažiť vo vedomostných kvízoch... Individuálne si dohodnite tematickú besedu alebo literárne pásmo podľa vlastných požiadaviek.

 

Tlačová správa z 13. 3. 2017 

   

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi