AKTUÁLNE PRAVIDLÁ VYPOŽIČIAVANIA

 

Režim OP platný v celých priestoroch knižnice:

  1. Prosíme, pri vstupe bez vyzvania predložte spolu s čitateľským preukazom pri centrálnom pulte aj aktuálny doklad o kompletnom očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19. Bez dokladu nevstupujte ani do vestibulu knižnice. Deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú považované za očkované.
  2. Majte založený respirátor FFP2 a pri vstupe na oddelenie si dezinfikujte ruky.
  3. Max. počet osôb: 2 os. prízemie / 2 os. poschodie. Deti do 12 rokov so sprievodom sa do tohto počtu nezarátavajú. 
  4. Prosíme, obmedzte svoj pobyt v knižnici na čo najkratší možný čas.
  5. Akceptujte diskrétnu zónu pred výpožičným pultom, pri čakaní dodržte 2 m vzdialenosti.


Stále platí možnosť využiť bezplatnú objednávku kníh deň vopred: 

  • prosíme, pri výdaji kníh dodržte režim OP, bez dokladu o očkovaní /prekonaní  nie je možný vstup ani do vestibulu knižnice  
  • objednajte si knihy deň vopred, využite službu Objednať odloženie, príp. nás oslovte mailom, telefonicky
  • skompletizovaný balíček kníh si vyzdvihnite v nasledujúci pracovný deň od objednania na príslušnom oddelení, najneskôr do 2 dní. Pokiaľ nespĺňate podmienky režimu OP, poproste niekoho, aby knihy pre vás vyzdvihol
  • prosíme, objednávajte len tituly z hlavnej pobočky. Objednávky v čase obmedzení nespoplatňujeme


Vrátenie kníh 
Knihy vracajte cez bibliobox, vydezinfikujeme ich. Bibliobox je prístupný nonstop.Tituly odpisujeme z konta až nasledujúci pracovný deň - pokiaľ ich vraciate v posledný deň výpožičnej lehoty, môže vám nabehnúť upomienka.

Rezervácie kníh
Tituly, ktoré sú vo výpožičke u niektorého nášho čitateľa, si môžete rezervovať. Pri vrátení rezervovaného titulu do knižnice vám odošleme mailovú informáciu, že titul je dostupný a čaká na vás 7 dní. Rezervácia cez online katalóg je bez poplatku. Osobné, telefonické a mailové rezervácie sú spoplatnené sumou 0,50 €. 

Čitárne  
Mimo prevádzky

Verejný internet 
Mimo prevádzky

Poplatky  
Môžete uhrádzať v hotovosti v knižnici alebo bezhotovostne na náš účet SK63 0900 0000 0000 5672 9028. Pri úhrade uveďte ako variabilný symbol číslo čitateľského preukazu.

Noví čitatelia
Pre nových čitateľov a čitateľov malých pobočiek ponúkame službu predregistrácie. Registračný poplatok uhradíte v hotovosti v knižnici alebo priamo na náš účet. Po vyplnení registračných údajov a úhrade poplatku môžete využívať všetky dostupné služby, vrátane e-kníh.


Kontakty a otvárací čas

Hlavná knižnica Podhora 33   
beletria:  044 4322 005, beletria@kniznicark.sk  
náučná literatúra: 0917 714 060naucne@kniznicark.sk 
Pondelok   10.00 -11.30 h, 12.30 - 17.00 h  
Utorok - piatok   8.30 - 11.30 h, 12.30 - 17.00 h  

Pobočka Bystrická 
tel. 044 4353 170,  snp@kniznicark.sk    
Streda  9:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Čitateľský preukaz z pobočky Bystrická je platný aj na hlavnej pobočke Podhora 33  

KD Biely Potok 
Štvrtok   12.00 - 16.00 h 

ZŠ Černová 
Pondelok   14.00 - 16.00 h

ZŠ Sládkovičova
Utorok   9.00 - 13.00 h 

 

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 306 platná od 17. 12. 2021 
Uznesenie vlády SR č. 772 účinné od 17. 12. 2021

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi