KRÁĽ ČITATEĽOV 2016

Termín súťaže:   19.  mája 2016, odd. pre deti a mládež

Súťaž sa uskutočnila v dvoch  kategóriách:

I. kategória:    IV. - VI. ročník ZŠ
II. kategória:   VII. - IX. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií

Ako to všetko prebiehalo?

  • Vedomostný test pripravený na základe tém zo zoznamov prečítaných kníh. Bližší okruh otázok z oblasti detskej súčasnej literatúry nájdete  TU  

  • Vedomostný kvíz – témy zo života a diela spisovateľov Toňa RevajováAndrea GregušováCharles Dickens, témy Naše mestoNaša knižnica

  • To je moja obľúbená kniha“ – voľná disciplína zameraná na propagáciu obľúbenej knihy v ľubovoľnej forme (výtvarná, textová, hudobná, divadelná)

Hodnotenie súťaže mala na starosti porota:

predsedkyňa poroty: Mgr. Zlata Sršňová
členky poroty: Mgr. Eva Baranová, Ing. Tatiana Babincová

Víťazkou I. kategórie sa stala Romana Selešiová zo ZŠ Andreja Hlinku, tesne nasledovala Kristína Babalová zo ZŠ Andreja Hlinku a na treťom mieste sa umiestnila Soňa Cabanová zo ZŠ Bystrická. Cenu odovzdal doterajší Kráľ čitateľov Valentín Tišťan.

Víťazkou II. kategórie sa stala Barbora Habová zo ZŠ Andreja Hlinku, na spoločnom druhom mieste sa umiestnili Júlia Jirotková a Lucia Fulová z tej istej školy, tretia bola doterajšia kráľovná Lenka Krettová zo ZŠ Bystrická. Úspešnými účastníkmi sa stali Valentín Tišťan a Paulína Gajdošová z Gymnázia sv. Andreja. Novozvoleným kráľovnám prajeme  príjemné kraľovanie v roku 2016, všetkým šikovným účastníkom súťaže a ich sprevádzajúcim pedagógom ďakujeme za výbornú prípravu a príjemne prežité predpoludnie:-)

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi