info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Štatistické údaje

Rok 2017

 Knižničné jednotky spolu 71 055
 z toho:  
 Odborná literatúra 18 799
 Beletria 31 973
 Literatúra pre deti 20 283
   
 Počet titulov periodík 48
 Ročný prírastok kniž.jednotiek 1 736
     z toho:  darom 265
 Počet výpožičiek spolu 123 912
 z toho:  
 Odborná literatúra 12 699
 Beletria 55 164
 Literatúra pre deti 23 413
 Výpožičky periodík 32 636
   
 Medziknižničná výpož. služba
 (počet poskytnutých služieb)
207
   
 Počet návštevníkov knižnice 53 149
 z toho: počet účastníkov podujatí 2 887
   
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 116
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 43
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 43
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, výstavy) 30 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 7853 ľudí.

Najbližšie podujatia

Môj anjel sa vie biť

Mestská knižnica Ružomberok v spolupráci s Ústredím...

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..