info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Môj anjel sa vie biť

Mestská knižnica Ružomberok v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Odborom školstva a  športu Mesta Ružomberok a SCŠPP
pozýva na pokračovanie verejných tematických podujatí pre deti ZŠ

Škola za  rohom  - pre 2. a 3. ročník ZŠ
Môj anjel sa vie biť  - pre 4. až 6. ročník ZŠ

Termíny podujatí: prvý a tretí pondelok v mesiaci o 9.45 hod., počas celého školského roka
Nahlasovanie termínov: Mgr. Stachová, ÚPSVaR, č.t. +421 918 784 781

Tešíme sa na Vás! 

Tlačová správa

roman_brat

 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 7853 ľudí.

Najbližšie podujatia

Môj anjel sa vie biť

Mestská knižnica Ružomberok v spolupráci s Ústredím...

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..