info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

KRÁĽ ČITATEĽOV 2018

Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, odd. pre deti a mládež 
vyhlasuje 

KRÁĽ ČITATEĽOV 2018

Súťaž o najšikovnejšieho čitateľa knižnice prebieha v dvoch  kategóriách:

I. kategória:  4. – 6. ročník ZŠ
II. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ (príslušné ročníky osemročných gymnázií)

POZOR!!!
Súťaž je určená len aktívnym členom  knižnice,   ktorí  spolu s prihláškou predložia  zoznam prečítaných kníh za posledný rok

PRIEBEH SÚŤAŽE:

  1. Vedomostný kvíz
  2. Vedomostný test
  3. „Toto  je moja obľúbená kniha“ 

1. VEDOMOSTNÝ KVÍZ /okruhy: 

I. kategória:

Pavol Dobšinský
Ľudovít Fulla
Ján Uličiansky
Mesto Ružomberok
Mestská knižnica Ružomberok

II. kategória:
 
Pavol Dobšinský
Ľudovít Fulla
Jules Verne
Mesto Ružomberok
Mestská knižnica Ružomberok

2. VEDOMOSTNÝ TEST /okruhy:

I. kategória:

Pavol Dobšinský
– život a tvorba, prečítať 2 rozprávky (odporúčame vydanie s ilustráciami Ľ. Fullu, pracujte s knihou, všímajte si ilustrácie J)
Trojruža
Pamodaj šťastia, lavička
Ján Uličiansky – život a dielo
Tove Jansson – život a dielo (knihy o Muminovcoch)

II. kategória:

Pavol Dobšinský – život a tvorba, prečítať štyri rozprávky (odporúčame vydanie s ilustráciami Ľ. Fullu, pracujte s knihou, všímajte si ilustrácie J)
Červeňkráľ a Žltovláska
Pani Mačička
Trojruža
Pamodaj šťastia, lavička
Vincent Šikula – život a dielo
Jules Verne – život a dielo

3. „TOTO JE MOJA OBĹÚBENÁ KNIHA“
voľná disciplína zameraná na propagáciu obľúbenej knihy v ľubovoľnej forme (výtvarná, textová, hudobná, divadelná, čo len chcete...)

 

Termín odovzdania prihlášky a zoznamu: 15. máj  2018 
Termín súťaže:  18.  máj  2018 o 9.00 hod.

 Kráľ čitateľov získa tieto výsady:

  •   členské v knižnici na jeden rok zadarmo
  •   vecnú odmenu
  •   prednostné právo na nové knižné tituly

TEŠÍME SA NA NOVÉHO  KRÁĽA !!!!!

 

Propozície    
Prihláška KČ 2018

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 9022 ľudí.

Najbližšie podujatia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies