info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

EIZ - elektronické informačné zdroje

OPEN ACCESS - voľne prístupné EIZ

Odporúčame:

DOAJ /Directory Of Openaccess Journal/ - adresár voľne dostupných časopisov, zahŕňa viac ako 10 000 časopisov zo všetkých vedných oblastí, jazyk anglický, full text

PLOS /Public Library of Science/ - elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny, jazyk anglický, full text

ERIC /The Education Resources information center/ - on-line  knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií, obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, jazyk anglický, full text

BRILL OPENdokumenty z humanitných a sociálnych vied, medzinárodného práva a ďalších vybraných oblasti, jazyk anglický, nemecký, francúzsky

OECD LIBRARYon-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup ku knihám, štatistikám a faktografickým informáciám, jazyk anglický, francúzsky, full text

ASIAN ONLINE JOURNALSzahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom, jazyk anglický, full text

Project Gutenberg -  vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, portugalský

BiblioMedica - bibliografická databáza z oblasti medicíny, nájdete v nej odborných články a knihy z oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHAviac ako 670 e-kníh voľne na stiahnutie, e-zdroje: hudba, film, umenie a veda, jazyk český, anglický, full text

SLOV-LEX - jednotný automatizovaný systém právnych informácií, jazyk slovenský, full text

eKNIZKY.sk - elektronické dokumenty profesionálnych autorov, študentov a entuziastov, jazyk slovenský a český, full text

DIKDA - projekt digitálnej knižnice a digitálneho archívu SNK 

KNIŽNICA - revue pre knihovníctvo

 

 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 7169 ľudí.

Najbližšie podujatia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..